Bộ sưu tập tài liệu thuộc dự án Tăng cường các trung tâm dạy nghề

Dự án "Tăng cường các trung tâm dạy nghề" được thực hiện nhằm mục tiêu tăng cường năng lực cho Trung tâm dạy nghề ở một số tỉnh/ thành phố trọng điểm trong việc cung cấp kỹ năng nghề để người học có cơ hội nhiều hơn khi tham gia thị trường lao động. Bộ sưu tập sau đây sẽ tổng hợp các tài liệu được biên soạn từ dự án đó nhằm phát triển hệ thống các trung tâm dạy nghề. Mời các bạn cùng tham khảo.
Đăng nhập để bình luận