• Báo cáo dạy nghề Việt Nam 2011

  Với mục tiêu cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp và người lao động về dạy nghề của Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế có quan tâm và/hoặc đầu tư vào lĩnh vực dạy nghề của Việt Nam; được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục Dạy nghề, Viện Nghiên cứu Khoa học Dạy nghề đã tổ chức xây dựng “Báo cáo...

   146 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp - CĐ Nghề Ispace

  Bài giảng Văn hóa doanh nghiệp dưới đây giúp người học nắm rõ chủ trương của những người lãnh đạo, hiểu được truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp góp phần tạo dựng sự khác biệt giữa các doanh nghiệp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   16 p caodangnghe 09/01/2019 50 3

 • Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp

  Vai trò của giám đốc bán hàng chuyên nghiệp trình bày kiến thức về vai trò người giám đốc bán hàng, từ nhân viên bán hàng đến giám đốc bán hàng khu vực, từ giám đốc bán hàng khu vực đến tổng giám đốc bán hàng, những vấn đề đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p caodangnghe 09/01/2019 42 0

 • Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS....

  Bài giảng Tạo động lực làm việc - TS. Phan Quốc Việt, ThS. Nguyễn Huy Hoàng dưới đây giúp học viên sẽ có thể: Kể ra được những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của những người làm việc với mình, mô tả được vai trò của người lãnh đạo trong việc tạo động lực làm việc cho nhân viên, áp dụng các kỹ thuật làm giàu công việc để tạo động lực làm việc cho nhân viên.

   89 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Bài giảng Quản lý xung đột

  Dưới đây là Bài giảng Quản lý xung đột trình bày các kiến thức về các kiểu xung đột, phương pháp quản lý xung đột, các tình huống mobing và chia sẻ từ các thành viên tham gia, phương pháp cạnh tranh, thương thảo trong quản lý xung đột.

   17 p caodangnghe 09/01/2019 38 1

 • Ebook Quản lý thời gian - NXB Tổng hợp TP.HCM

  Ebook Quản lý thời gian - NXB Tổng hợp TP.HCM với kết cấu gồm 6 chương trình bày nội dung chi tiết về: Thời gian như một nguồn vốn có hạn, thiết lập trạng thái tâm lý đúng đắn, cách sử dụng thời gian của bạn hiện nay, bạn và nhiệm vụ của bạn, bạn và bản thân mình. Mời các bạn cùng đón đọc.

   130 p caodangnghe 09/01/2019 46 6

 • Chuyên đề: Quản lý thời gian dự án xây dựng - TS. Lương...

  Hãy tham khảo Chuyên đề: Quản lý thời gian dự án xây dựng - TS. Lương Đức Long dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về các tiêu chuẩn đánh giá quản lý dự án, các bước lập kế hoạch dự án, quy tắc hình thành cấp bậc của WBS, kỹ thuật lập tiến độ, phân bổ nguồn lực,... Mời tham khảo.

   23 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Quản lý sản xuất

  Tài liệu về Quản lý sản xuất trình bày việc lập quy trình sản xuất, xác định nhu cầu nguyên vật liệu đến quản lý đơn hàng, kế hoạch sản xuất và thực hiện việc theo dõi tiến độ sản xuất, những gì đang diễn ra tại các phân xưởng. Đây cũng là một trong các phân hệ hay nhất của hệ thống Rinpoche.

   10 p caodangnghe 09/01/2019 47 4

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những...

  Nội dung Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Hoán đổi và những chiến lược ứng dụng trong thực tiễn trình bày về các loại hoán đổi, đặc điểm của một hoán đổi, hoán đổi lãi suất, hoán đổi tiền tệ - định giá, hoán đổi tiền tệ - ứng dụng. Mời tham khảo.

   42 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường...

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Cấu trúc thị trường kỳ hạn và giao sau trình bày nội dung về thị trường kỳ hạn OTC, sàn giao dịch giao sau có tổ chức, những nhà giao dịch trên sàn, cơ chế giao dịch sau, yết giá giao sau,... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy của bạn.

   34 p caodangnghe 09/01/2019 36 0

 • Phương pháp đánh giá nhân viên

  Quản lý nhân viên một cách hiệu quả sẽ mang lại cho nhà quản lý vô số ích lợi. Thông thường, quy trình đánh giá nhân viên kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Nên đánh giá công việc với hai mục đích cơ bản là đưa ra nhận xét và ước lượng công việc. Tham khảo tài liệu Phương pháp đánh giá nhân viên để nắm bắt nội dung chi tiết.

   12 p caodangnghe 09/01/2019 43 1

 • Ebook Phân tích công việc - NXB Trẻ

  Ebook Phân tích công việc dưới đây được biên soạn cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn một bộ tài liệu tập trung các khía cạnh chủ yếu của quản lý nguồn nhân lực.

   157 p caodangnghe 09/01/2019 51 6

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật