• Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề

  Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề gồm 3 phần. Phần 1 giời thiệu quy trình đầu tư nâng cấp trang thiết bị mà các trung tâm. Phần 2 ghi nhận quy trình quản lý trang thiết bị. Phần 3 đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mời các bạn tham khảo.

   60 p caodangnghe 26/09/2014 25 0

 • Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012

  Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012 ban hành về danh mục thiết bị tồi thiểu dạy nghề Công nghệ chế biến chè.

   79 p caodangnghe 26/09/2014 21 0

 • Quy trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề

  Quy trình xây dựng danh mục thiết bị đào tạo nghề trình bày nội dung về phương pháp luận quy trình xây dựng danh mục thiết bị, quy trình xây dựng danh mục thiết bị,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   40 p caodangnghe 26/09/2014 21 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ...

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm 10 chương trình bày về hệ thống công trình cấp nước đô thị, hệ thống công trình giao thông đô thị, hệ thống các công trình cấp điện đô thị, hệ thống các công trình cấp xăng dầu và khí đốt đô thị, hệ thống chiếu sáng đô thị,... Mời các bạn tham khảo.

   73 p caodangnghe 25/09/2014 22 0

 • Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009

  Thông tư số 33/2009/TT-BXD năm 2009 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

   22 p caodangnghe 25/09/2014 25 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật