• Nghị định số 93/2020/NĐ-CP

  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện với đối các đối tượng áp dụng bao gồm cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động thư viện hoặc có liên quan đến hoạt động thư viện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   22 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Luật số 46/2019/QH14

  Luật Thư viện số 46/2019/QH14 quy định về thành lập, hoạt động thư viện; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện.

   25 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT

  Quyết định số 2350/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế quản lý và hoạt động thư viện của Bộ Tài nguyên và Môi trường với nội dung về cập nhật và khai thác thư viện điện tử tài nguyên và môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo quyết định để nắm chi tiết hơn nội dung.

   35 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT

  Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

   32 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 18/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: cơ điện nông thôn; cơ điện tử; điện tử công nghiệp; công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm); kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; thiết kế đồ họa; thương mại điện tử; kỹ thuật xây dựng; cấp, thoát nước; gia công và thiết kế sản phẩm mộc .

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 19/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: chế biến và bảo quản thủy sản; may thời trang; công nghệ chế biến chè; chế biến cà phê, ca cao; nuôi trồng thủy sản nước ngọt; nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ; khai thác, đánh bắt hải sản .

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 27/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: hướng dẫn du lịch; quản trị lữ hành; nghiệp vụ nhà hàng - quản trị nhà hàng; kỹ thuật chế biến món ăn; quản trị khách sạn; quản trị khu resort; quản trị mạng máy tính; lập trình máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của thông tư.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH

  Thông tư số 28/2012/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục thiết bị dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề, điều kiện phương tiện thủy nội địa; điều khiển tàu biển; khai thác máy tàu thuyrl sữa chữa máy tàu thủy; điện tàu thủy; điện tử dân dụng; kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ.

   2 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT

  Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tin đến các bạn quy định về tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông bao gồm tiêu chuẩn về sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa; cơ sở vật chất; nghiệp vụ; tổ chức và hoạt động; quản lý thư viện; danh hiệu thư viện...

   5 p caodangnghe 14/10/2020 0 0

 • Quyết định số 461/CSVC

  Quyết định số 461/CSVC về việc nhắc nộp báo cáo rà soát thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo lần 2. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung văn bản.

   8 p caodangnghe 13/10/2020 0 0

 • Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề

  Sổ tay đầu tư và quản lý trang thiết bị dạy nghề gồm 3 phần. Phần 1 giời thiệu quy trình đầu tư nâng cấp trang thiết bị mà các trung tâm. Phần 2 ghi nhận quy trình quản lý trang thiết bị. Phần 3 đưa ra một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Mời các bạn tham khảo.

   60 p caodangnghe 26/09/2018 25 0

 • Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012

  Công báo số 553 + 554/Ngày 25-08-2012 ban hành về danh mục thiết bị tồi thiểu dạy nghề Công nghệ chế biến chè.

   79 p caodangnghe 26/09/2018 21 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật