• Đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ...

    Mục đích nghiên cứu của đề tài nghiên cứu khoa học: Một số biện pháp xây dựng cơ sở vật chất ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La - Nguyễn Đình Hiến nhằm tìm ra các biện để chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất có hiệu quả ở trường THCS Mường Chùm - Mường La - Sơn La. Từ một trường cơ sở vật chất không đúng qui cách về phòng học, bàn, ghế... thành một trường có...

     26 p caodangnghe 26/09/2018 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số

Bộ sưu tập nổi bật