10 Phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi

10 phẩm chất của một nhà lãnh đạo giỏi dưới đây trình bày về những phẩm chất nhất định mà một nhà lãnh đạo giỏi cần có: Trực tiếp thu thập thông tin, trực tiếp tham gia vào hoạt động của các dự án, khả năng tập trung cao, luôn bình tĩnh trước mọi tình huống, đảm bảo mọi người đều cố gắng vì sự phát triển của công ty. Mời các bạn cùng tham khảo.