Bài giảng chương 6: Hành vi trong nhóm và xung đột

Dưới đây là Bài giảng chương 6: Hành vi trong nhóm và xung đột cung cấp cho bạn nội dung kiến thức về khái niệm, cách phân biệt lãnh đạo và quản lý từ mô hình lãnh đạo tình huống cho đến các hành vi lãnh đạo, quản lý..., nắm được lý thuyết con đường hướng tới mục tiêu. Mời các bạn cùng tham khảo.