Bài giảng Đặt câu hỏi

Bài giảng Đặt câu hỏi với mục đích lôi cuốn học viên, đánh giá kiến thức, kích thích tư duy, phát hiện học sinh gặp khó khăn giúp học viên nắm vững đầy đủ vấn đề chuyên môn, thăm do thái độ chuyển tiếp. Mời các bạn cùng tham khảo.