Bài giảng Đo lường và đánh giá: Chương 9 - GVHD: PGS. TS Đoàn Văn Điều

- Tính tin cậy nói lên tính cách vững chãi của một tập hợp điểm số trắc nghiệm trong việc đo lường bất cứ cái gì mà nó muốn đo lường. Tính giá trị nói lên tính cách chính xác của một tập hợp điểm số trong việc đo lường cái mà nó phải đo lường. Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Đo lường và đánh giá chương 9: Phỏng định, giải thích và gia tăng tính tin cậy của bài trắc nghiệm.