Bài giảng giới thiệu trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên

Bài giảng giới thiệu trường Cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên trình bày khái quát về trường CĐ nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên, thực hiện các nhiệm vụ của trường, định hướng phát triển của trường và tầm nhìn đến năm 2030.