Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng - TS. Lê Quân

Bài giảng Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng trình bày các nội dung về phương pháp phỏng vấn, mục tiêu nhà tuyển dụng, quy trình phỏng vấn, làm việc tích cực, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục, tinh thần chiến thắng,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.