Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch

Bài giảng Quan hệ công chúng: Lập kế hoạch có nội dung trình bày vai trò của việc lập kế hoạch, các phương pháp, các thành phần của chương trình PR, bản kế hoạch PR. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về việc lập kế hoạch trong quan hệ công chúng.