Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 5 - TS. Dư Thế Duy

Bài giảng Quản lý Tuệ Tuyền (Nghệ thuật của nhà quản lý của người Giám đốc thành công): Đĩa 5 được dịch ra từ bài giảng của thầy TS. Dư Thế Duy đề cập đến sự thành thật của một quốc gia. Mời bạn đọc cung tham khảo nội dung bài giảng của thầy.