Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng

Bài giảng Quản trị rủi ro - Nguyễn Hồng Thắng trình bày nội dung kiến thức về nhận diện và phân loại rủi ro, lượng hóa rủi ro (đo rủi ro bằng biên độ dao động tỷ suất lợi nhuận), phân tích rủi ro – lợi nhuận. Cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.