Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị - PGS.TS. Sử Đình Thành

Nội dung Bài giảng Tài chính công: Kinh tế chính trị trình bày về: Mô hình định giá Lindahl, giả thuyết mô hình cử tri trung gian, vận động hành lang, chu kỳ kinh doanh có tính chính trị, ý nghĩa sự thất bại của chính phủ.