Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh

Bài giảng Tổ chức hành chính Nhà nước - Nguyễn Quang Minh giới thiệu đến người tham khảo một vài góc nhìn về tổ chức, đặc trưng cơ bản của tổ chức HCNN, tổ chức hành chính nhà nước CHXHCN Việt Nam, hiệu quả của các cơ quan HCNN.