Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại học - Đỗ Huy Thịnh

Bài giảng Xây dựng và đánh giá chương trình đào tạo Đại học - Đỗ Huy Thịnh trình bày các kiến thức về mô hình đào tạo thế kỷ 21, giáo dục từ xa, các loại chương trình học, phương pháp đào tạo.