Bài giảng Xu thế tất yếu nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng trường Đại học Kinh tế TP.HCM - TS. Thân Thị Thu Thủy

Bài giảng Xu thế tất yếu nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng trường Đại học Kinh tế TP.HCM do TS. Thân Thị Thu Thủy biên soạn có kết cấu gồm các phần sau: Đặt vấn đề, chất lượng đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo, thực trạng chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng ĐHKT TP.HCM, nhận định và đánh giá chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng ĐHKT TP.HCM, một số gợi ý nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của khoa Ngân hàng ĐHKT TP.HCM và kết luận.