Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định - TS. Nguyễn Thanh Hội (GVHD)

Bài thuyết trình Kỹ năng ra quyết định trình bày nội dung kiến thức về phân loại quyết định, môi trường ra quyết định, mục tiêu của quyết định, hình thức của các quyết định, nâng cao hiệu quả quyết định, phương pháp nghệ thuật ra quyết định,... Mời tham khảo