Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory

Bài thuyết trình Lý thuyết học tập: Repair theory có nội dung giới thiệu về Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn. Thuyết sửa sai của tác giả Kurt A. Vanlehn giải thích tại sao người học thường mắc phải sai lầm (bugs). Sai lầm đó là sự chú ý suy nghĩ theo hướng khác trong khi học dẫn đến sự bế tắc. Mỗi người sẽ sử dụng những cách khác nhau để vượt qua bế tắc. Mòi bạn tham khảo nội dung bài thuyết trình.