Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn thực hiện

Cẩm nang giáo dục đào tạo nghề và công cụ hướng dẫn thực hiện trình bày về các hệ thống giáo dục đào tạo nghề, các hệ thống tài chính, tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.