Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 1

Cẩm nang tính chi phí và định giá các sản phẩm và dịch vụ GDĐT nghề - Phần 1 giới thiệu cơ sở của hệ thống GDĐT nghề ở nhiều quốc gia khác nhau, nghiên cứu tình huống và dẫn chứng điển hình tốt về hệ thống quản lý tài chính và các loại hình sản phẩm, dịch vụ GDĐT nghề khác nhau.