Dạy học dưới góc độ của lý thuyết hoạt động

Dạy học dưới góc độ của lý thuyết hoạt động trình bày các kiến thức về khái niệm hoạt động, cấu trúc của hoạt động, các dạng của hoạt động, tâm lý học về hoạt động dạy học, giao tiếp trong quá trình dạy học. Mời các bạn đón đọc.