Đề tài: Việc làm, kỹ năng xin việc của sinh viên khi mới ra trường

Việc làm là một trong những vấn đề xã hội có tính chất toàn cầu, là mối quan tâm lớn của nhiều quốc gia. Việc làm nói chung và việc làm của sinh viên sau khi ra trường nói riêng đang là vấn đề “ nóng”, bức xúc, thu hút sự chú ý của mọi người cũng như các cơ quan chức năng có liên quan. Đề tài: Việc làm, kỹ năng xin việc của sinh viên khi mới ra trường trình bày rõ các vấn đề tìm việc làm. Mời các bạn tham khảo.