Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 2 - Kèm đáp án

Nhằm giúp các bạn củng cố lại phần kiến thức đã học, biết cấu trúc ra đề thi như thế nào và xem bản thân mình mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành đề thi này. Hãy tham khảo Đề thi môn Phương pháp dạy học chuyên ngành: Đề 2 - Kèm đáp án.