Dự án xây dựng phòng máy tính giảng dạy chuyên ngành thiết kế đồ họa

Mục tiêu của Dự án xây dựng phòng máy tính giảng dạy chuyên ngành thiết kế đồ họa là trang bị một phòng thực hành thiết kế đồ họa trên máy tính -CAD, với đầy đủ các máy tính có cấu hình mạnh và các trang thiết bị phụ trợ khác. Với một môi trường thực hành như vậy sinh viên sẽ có điều kiện tiếp cận với các trang thiết bị in ấn hiện đại cũng như dàn máy tính có cấu hình cao phục vụ tốt cho công việc thiết kế đồ họa.