Đừng dâng ý tưởng sáng tạo cho sếp

“Vấn đề của tôi không phải là là thế nào để sáng tạo. Nhóm của tôi thường nảy ra những ý tưởng thú vị, nhưng khi chúng tôi giới thiệu những ý tưởng đó cho các giám đốc điều hành cấp cao thì chúng luôn bị bác bỏ. Làm thế nào để tôi có thể thuyết phục sếp đầu tư vào những ý tưởng của chúng tôi?” Mời các bạn hãy tham khảo Đừng dâng ý tưởng sáng tạo cho sếp để giúp ích cho quá trình làm việc của bạn. Đó là câu hỏi đã được đưa ra vào cuối một buổi hội thảo về đề tài sáng tạo của một công ty lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Đối với Roberto Verganti, tác giả của cuốn sách Design-Driven Innovation: Changing the Rules of Competition by Radically Innovating what Things Mean (tạm dịch: Sáng tạo đi từ thiết kế - Các quy luật cạnh tranh bằng cách đổi mới căn bản ý nghĩa của sự việc) thì vấn đề nói trên chẳng có gì đáng ngạc