Ebook 1001 Ý tưởng đột phá trong quảng cáo

Ebook 1001 Ý tưởng đột phá trong quảng cáo dưới đây là quyển sách tham khảo cực kỳ hữu ích cho bất kỳ ai muốn sáng tạo ra những mẫu quảng cáo hiệu quả, bất kể họ là "dân quảng cáo a - ma - tơ" hay đơn giản là những người đang bị thời gian đuổi sát nút hoặc đang chịu những áp lực khác.