Ebook Kế sách làm giàu

Cuốn sách Kế sách làm giàu dưới đây kết cấu gồm 5 phần trình bày về khởi sự kinh doanh, kế sách bảo toàn kinh doanh, kế sách nghi binh, kế sách tâm lý kinh doanh, kế sách tư tưởng kinh doanh. Cuốn sách là tài liệu hữu ích cho các nhà kinh doanh, các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết để quá trình kinh doanh của bạn được thành đạt hơn.