Ebook Nhà lãnh đạo trong bạn - NXB Trẻ

Hãy tham khảo Ebook Nhà lãnh đạo trong bạn dưới đây để có thể giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo trong một thế giới phức tạp, khó hiểu và đôi khi thật bí ẩn. Biết cách lãnh đạo chính là chìa khóa cho sự thành công.