Ebook Những giá trị sống cho tuổi trẻ

Ebook Những giá trị sống cho tuổi trẻ là nguồn tài liệu tuyệt vời cho giáo dục viên, bao gồm giáo viên, nhân viên xã hội, huấn luyện viên hoặc lãnh đạo nhóm, những người đang và sẽ giảng dạy, hướng dẫn các nhóm thanh niên và người lớn trong môi trường học tập chính quy như trường phổ thông, Đại học hay trong môi trường sinh hoạt công đồng như câu lạc bộ, nhà văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo.