Ebook Phương pháp luyện trí não - Tập 3

Dưới đây là Ebook Phương pháp luyện trí não - Tập 3. Chủ đề của tập này là "Đi du lịch vòng quanh thế giới". Ngoài ra chúng ta còn góp nhặt được thêm các câu đố từ dân gian, từ truyện kể về cuộc đời doanh nhân của các quốc gia này.