Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp

Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp đề cập đến những vấn đề chung của giáo dục học nghề nghiệp, lý luận giáo dục, lý luận dạy học và tổ chức quá trình dạy học ở trường dạy nghề. Với những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được của môn học này, người học có những hiểu biết cần thiết để lĩnh hội và nghiên cứu các học phần tiếp theo của chương trình sư phạm dạy nghề như kỹ năng và phương pháp dạy học chuyên ngành, thực tập sư phạm.