Giáo trình Kỹ năng dạy học - PGS.TS Nguyễn Đức Trí -Ths Hoàng Minh Phương

Giáo trình Kỹ năng dạy học là tài liệu bổ ích để giáo viên và sinh viên sư phạm kỹ thuật sử dụng trong quá trình học tập, rèn luyện và dạy học sư phạm kỹ thuật nghề nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.