Giáo trình Phát triển chương trình đào tạo nghề

Giáo trình Phát triển chương trình đào tạo nghề biên soạn theo chương trình khung sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề nhằm cung cấp các kiến thức về phương pháp luận; nội dung, quy trình và kỹ thuật phát triển chương trình đào tạo nghề để họ làm quen với việc biên soạn, điều chỉnh chương trình và trực tiếp tham gia phát triển chương trình đào tạo. Giáo trình cũng giới thiệu phương pháp phân tích nghề Dacum và một số bài tập phân tích nghề để người hoc hình thành kỹ năng phân tích nghề, phân tích công việc, tránh ý thức đơn giản hóa công việc xây dựng chương trình.