Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô

Hồ sơ thầu - Gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô trình bày về yêu cầu thủ tục đấu thầu, biểu mẫu đấu thầu, yêu cầu về cung cấp, yêu cầu về hợp đồng.