Kế hoạch Số: 728/KH-TTrGD

Kế hoạch Số: 728/KH-TTrGD kế hoạch hoạt động thanh tra giáo dục trường cao đẳng GTVT II năm học 2008-2009 nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của trường.