Khoa học và nghệ thuật lãnh đạo công ty - Donald Clark

khoa học và nghệ thuật lãnh đạo (Leadership) là một đề tài bổ ích, thiết thực dành cho các nhà quản lý, các giám đốc công ty, các trưởng bộ phận, phòng ban và bất kỳ ai đang khao khát một ngày nào đó mình sẽ đứng trong hàng ngũ của những người lãnh đạo doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung một cách chi tiết nhất.