Kỹ năng quản lý thời gian - ĐH An Giang

Nội dung Dự án phe: Kỹ năng quản lý thời gian trình bày kiến thức về thời gian và quản lý thời gian, mục tiêu của công việc, công cụ quản lý thời gian, làm thế nào để sử dụng thời gian hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.