Lãnh đạo mới và cái bẫy “ấn tượng đầu tiên”

Lãnh đạo mới và cái bẫy “ấn tượng đầu tiên” trình bày về vòng xoáy bế tắc của một mối quan hệ, đâu là điểm khởi nguồn của vòng xoáy?, vòng xoáy bế tắc phát triển ra sao?. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.