Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Tấn Chiêu

Mời các bạn đón đọc Luận văn Thạc sĩ Kinh tế của Nguyễn Tấn Chiêu nghiên cứu đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP.HCM trình bày về cơ sở lý luận chất lượng đào tạo vai trò đặc điểm của giáo dục TC chuyên nghiệp, thực trạng giáo dục nghề nghiệp TP.HCM, một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cho hệ TC chuyên nghiệp.