Luận văn Thạc sĩ Kinh tế - Nguyễn Thị Thu Hà

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế do Nguyễn Thị Thu Hà nghiên cứu với đề tài: Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm trình bày nội dung xoay quanh cơ sở lý thuyết về chất lượng đào tạo, phân tích và đánh giá thực trạng chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng công nghiệp thực phẩm. Tài liệu này giúp ích cho quá trình nghiên cứu luận văn, mời các bạn tham khảo.