Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục - Ngô Thị Thanh Tùng

Dưới đây là Luận văn Thạc sĩ Quản lý giáo dục của Ngô Thị Thanh Tùng nghiên cứu về đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ áp dụng với công việc của sinh viên tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế giai đoạn 2000 - 2005 thông qua ý kiến người sử dụng lao động của một số doanh nghiệp trên đại bàn Hà Nội trình bày về tổng quan về cơ sở lý luận, tổ chức đánh giá, thực trạng về mức độ đáp ứng với công việc của sinh viên tốt nghiệp ĐH ngành kinh tế thông qua ý kiến người sử dụng lao động. Mời các bạn đón đọc.