Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục: Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh

Luận văn Thạc sỹ Khoa học giáo dục với đề tài "Biện pháp quản lý đào tạo nghề ở trường trung cấp xây dựng Uông Bí - Quảng Ninh" do học viên Nguyễn Ngọc Hiếu thực hiện nhằm phân tích để tìm ra nguyên nhân của những hạn chế đó và đề xuất một số giải pháp khắc phục nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề cho trường Trung cấp xây dựng Uông Bí, Quảng Ninh.