Mô hình dạy học: Mô hình dạy học lấy học viên làm trung tâm và mô hình dạy học theo kiểu khám phá

Mời các bạn cùng tham khảo Mô hình dạy học: Mô hình dạy học lấy học viên làm trung tâm và mô hình dạy học theo kiểu khám phá trình bày nội dung về các khái niệm dạy học hướng vào người học, nguyên nhân tất yếu để chuyển đổi từ mô hình dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, so sánh mô hình dạy học lấy giáo viên làm trung tâm và mô hình dạy học lấy học sinh làm trung tâm, những dấu hiệu đặc trưng của PPDH tích cực.