Phân tích SWOT EximBank

Phân tích SWOT EximBank trình bày về các điểm mạnh của ngân hàng EximBank, cơ hội của ngân hàng Eximbank, những thách thức đối với EximBank, khách hàng tiềm năng lớn, cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực kinh doanh.