Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

Phiếu đánh giá khóa học: Dành cho sinh viên chuẩn bị thi tốt nghiệp nhằm thu thập ý kiến đóng góp và phản hồi về kiến thức và kỹ năng mà sinh viên có được trong quá trình học, đồng thời để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập tại trường cao đẳng SPKT Vĩnh Long.