Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các thước đo chi phí huy động vốn - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan

Mời các bạn cùng tham khảo Phương pháp xác định chi phí huy động vốn và sử dụng các thước đo chi phí huy động vốn - ThS. Đặng Thị Ngọc Lan trình bày về Chi phí bình quân gia quyền theo phương pháp nguyên giá, chi phí huy động vốn biên, chi phí dự kiến bình quân gia quyền.