Quy trình Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản

Quy trình Cấp giấy phép khai thác thuỷ sản quy định trình tự và cách thức thẩm định cấp giấy phép khai thác thuỷ sản. Tham khảo nội dung quy trình sau đây phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả.