Quyết định Phê duyệt kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô

Quyết định Phê duyệt kết quả đầu thầu mua sắm thiết bị dạy nghề cơ khí – nông nghiệp - sửa chữa xe ôtô năm 2008 của trung tâm dạy nghề Định Quán.